Според доклад на Световния икономически форум до 2022 година, минимум 54% от служителите по цял свят, ще трябва да се преквалифицират или значително да повишат своята квалификация. Също така, през 2022г ще имаме нужда от допълнителни 101 дни, които да посветим на обучения.

Все по-често срещаме термини като „учене през целия живот“, „корпоративни университети“, „кросфункционални позиции“, „култура за нагласа за растеж“, „учеща организация“ и това не е случайно. Времната в които живеем, налагат все по-бързо темпо на адаптация, гъвкавост, смяна на стратегии, придобиване на нови умения и компетенции

Да бъдем лидери, които изграждат и поддържат „учеща организация“ става критично важно, за успеха и развитието в бъдеще.

Стратегията и Културата са основни лостове на топ лидерите да поддържат организационната ефективност. Стратегията предлага формална логика за целите на компанията и ориентира хората около тях. Културата изразява целите чрез ценности и вярвания и насочва активността на хората.

Нагласата за растеж (Growth mindset) е концепцията, за това как нашият характер, интелигентност и способности са податливи и способни да се развиват с намерение, усилия и подкрепа от другите. Фиксираният начин на мислене (Fixed mindset) вярва, че нашите таланти и интелигентност са предварително определени.

Ако това е така, каква е ползата от усилената работа или молбата за помощ?

Според изследванията на Dweck, когато компаниите възприемат нагласата за растеж, мениджърите виждат далеч повече потенциал в своите служители. За разлика от тях, в компаниите с култура на фиксиран начин на мислене високо се ценят шепа „звезди“. Dweck още открива, че служителите в организациите с нагласа за растеж, в сравнение с тези с фиксиран начин на мислене, са:

 • 47% по-склонни да виждат колегите си като надеждни
 • 34% е по-вероятно да изпитат силно чувство за собственост и ангажираност към компанията
 • 65% по-вероятно да кажат, че компанията подкрепя поемането на риск и
 • 49% по-вероятно да кажат, че компанията насърчава иновациите

Показатели за ангажираност на служителите като тези, са свързани с по-висока финансова възвръщаемост, а самата култура служи като инструмент за привличане на хора. В Growth mindset хората се радват на предизвикателства, стремят се да учат, виждат потенциал в себе си и в другите и знаят, че могат да развият нови умения.

Времето и промените, в които живеем, са исторически по отношение на своя размер, скорост и обхват. На прага на бъдещето, когато се сливат и взаимодействат физическата, цифровата и биологичната сфера, е от фундаментално значение хората и организациите активно да развиват ума, гъвкавостта и готовността си за промяна. Културата на Growth mindset може да се окаже определяща, както за успеха на организацията, така и за нейното оцеляване.

Лидерството, което изгражда учеща организация – как изглежда, как действа, как се променя?

Каним ви да дискутираме този въпрос на безплатно двучасово обучение към магистратура „Бизнес Умения На Бъдещето“:

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО?

 • Фактори, ограничаващи потенциала на развитие
 • Лидерите на Индустрия 4.0
 • Лидерство, изграждащо учеща организация
 • Какво представлява нагласата за растеж и как да я изграждаме ?
 • Как да изграждаме нагласа за растеж в организацията?

Обучението е изградено от малко теория и много дискусии, упражнения и преживявания. Ще ви предоставим инструменти за изграждане на култура на нагласа за растеж, ще обменяме опит и на място ще работим върху решаване на актуални за всеки проблеми, свързани с лидерството.


КОЙ Е ВОДЕЩИЯТ?

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.

Един от обучителите в магистратура „Умения на Бъдщето“, която е съвместен проект на Марков колеж и ВУЗФ.


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

 • Мениджъри на средно и високо ниво
 • Мениджъри Човешки ресурси,
 • Предприемачи;
 • Хора, които имат професионална реализация и могат на практика да прилагат наученото;
 • Хора, които искат да влияят на средата и да подпомагат развитието на България.

КОГА И КЪДЕ?

9 Октомври от 18:30 ч до 20:30 ч | ул. Херик Ибсен 5

 

ЗАПИШИ СЕ: