Ключови тенденции

ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ


1. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ СФЕРИ

 • Например Blockchain  – представлява защитен протокол, чрез който се свързвани в мрежа компютри, заедно проверяват трансакция, преди тя бъде записана и одобрена. Технологията създава доверие, което дава възможност на хора, които не се познават помежду си да си сътрудничат без да се налага да минават през неутрален централен орган. Към момента „виртуалната валута“ bitcoin е най-известното приложение на blockchain (блоковата верига). Но в бъдеще ще служи за регистриране на всякакви събития – от раждане до смърт, нотариални актове, образователни степени, застрахователни претенции, гласове за избори.
 • Икономика на поискване и икономика на споделянето – Uber е най-голямата в света компания за таксита, но не притежава автомобили. Facebook е най-популярната медия в света, но не създава съдържание. Alibaba е най-скъпо оцененият търговец на дребно, който не притежава стоки на склад. А Airbnb е най-големият в света доставчик на услуги за настаняване, който не притежава недвижими имоти.
 • IoT (Интенет на нещата) – В интернет на нещата ще се появят 10 милиарда нови устройства в световните IP мрежи, което означава, че за всеки жител на Земята ще има 3.4 устройства, свързани към мрежите. Интернет вече не е просто мрежа от компютри, а мрежа от всички видове устройства, от мобилен телефон и смарт часовник за автомобили, светофари, роботи, транспортни дронове и автоматизирани промишлени машини. Интернет става „мрежата от всичко ”.
 • Big Data, машинно обучение и изкуствен интелект – Универсалната компютъризация на промишлеността и домакинството ни доведе до ерата на големите данни. Това от своя страна отваря нови възможности за разработване на технологии за изкуствен интелект, предполагащи способността на изчислителните устройства да решават сложни задачи самостоятелно. Непрекъснатият растеж на производителността на компютрите и развитието на технологията за машинно обучение позволиха огромни потоци от квантови данни да станат материал за обучение на изкуствена невронна мрежа.
  Те вече активно се използват като препоръчителни системи за вземане на решения в областта на финансите, медицината, образованието и други области.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИКОНОМИКАТА

 •  Развитието на индустриалната роботика ще позволи
  подмяна на ръчния труд в по-голямата част на рутинните производствени операции.
 •  С разширяването на автономните превозни средства ще се промени логистиката на ниво отделно предприятие, както и в по-широк икономически мащаб.
 • Новите материали и технологиите на добавките позволяват автоматизирани системи за отпечатване на сложни детайли и елементи на строителството.
 •  Директна комуникация между устройствата с развитието на комуникацията между тях и интернет на нещата създава нови комуникационни протоколи (например, „производствена зона – машина – конвейер – доставчик “).
 •  Използване на компютърни мрежи за самообучение
  ще даде възможност за установяване на постоянно сътрудничество между подсистемите и взаимодействието с външни системи (например с логистика и търговски отдели). Това означава, че елементите на една производствена система ще стане частично или напълно самоуправляващи се.


                                                          21 ПОВРАТНИ ТОЧКИ, които оформят нашият бъдещ цифровизиран и хиперсвързан свят.

                                                             (моментите, когато конкретни технологични промени стигат до масовата общественост)

 

До 2025 година:

 • 10% от хората носят облекло, свързано към интернет.
 • 90% от хората разполагат с неограничено и безплатно съхранение на данни.
 • 1 трилион сензора са свързани към интернет.
 • Първият робот фармацевт в САЩ.
 • 10% от очилата за четене са свързани към интернет.
 • 80% от хората имат присъствие в интернет.
 • Първият 3D отпечатан автомобил е в производство.
 • Първият имплантируем мобилен телефон се предлага в търговската мрежа.
 • 5% от промишлените стоки са 3D отпечатани.
 • 90% от населението е с редовен достъп до интернет.
 • Безпилотните автомобили представляват 10 % от всички автомобили по американските пътища.
 • Първата трансплантация на отпечатан 3D черен дроб.
 • 30% от корпоративните одити се извършват от изкуствен интелект.
 • За първи път правителство събира данъци чрез блокова верига.
 • Над 50 % от интернет трафика за домовете се ползва от уреди и устройства.
 • В световен мащаб има повече пътувания чрез споделяне на кола, отколкото в частни автомобили.
 • Първият град с повече от 50 000 души население без светофари.
 • 10% от световния брутен вътрешен продукт се съхранява чрез технологията „блокова верига“.
 • Първата машина с изкуствен интелект участва в корпоративен борд на директорите.

Източник Deep shift – technology tipping points and social impact.

Съвет за глобален дневен ред относно бъдещето на софтуера и обществото, Световен икономически форум, септември 2015 година.


РАБОТНА СИЛА И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ


 • Няма да има прости задачи, което означава  и изпълнение на рутинни операции на конвейер;
 • Няма да има линейна йерархия, при която подчиненият няма възможност да вземе решение и цялата отговорност  да пада върху управлението;
 • Няма да има рутинна работа зад компютъра, за която да е ясно какво, от къде и до къде да се извърши;
 • Няма да има ясни граници между личното и работното време;
 • Ще има много нови професии, за които все още няма име и които постоянно ще се променят;
 • Ще има работа, изискваща настройка и обучение
  в сложни системи;
 • Ще има хоризонтални екипи, които работят по обща цел;
 • Ще има работни места във виртуалната реалност, а добавената реалност ще се превърне в често срещано явление;
 • Ще има възможност и дори необходимост да се съчетават творчески и професионални начинания.


Въз основа на промените в различни сектори на икономиката, има предположения как ще се променя търсенето на човешки труд.
Промишлеността, секторът на услугите и икономиката на знанието ще постигнат най-високо ниво на ефективност в производството на стандартизирани продукти. Новите технологии и глобализиращите се пазари ще позволят на производство на продукти за масово потребление, включващи относително малък брой работници. 
В индустрията, намаляването на заетите в масовото производство работници ще бъде несравнимо с увеличаване на работните места, свързани със създаването и поддръжката на персонализирани продукти. След това, много работници ще трябва да търсят възможности за реализация в други сектори на икономиката – в сектора на услугите или икономика на знанието.

Тенденциите ще трансформират сериозно професиите, които са ни познати. В  близкото минало много професии, свързани с писането и редактирането на текст, са трансформирани в резултат на прехода от пишещи машини към персонални компютри (имайте предвид, че професията на коректор, например, не е изчезнала, само техническите му рамка се е променила). Сега например, можем да приемем, че повечето инженери ще трябва да овладеят умения за работа с добавена реалност и  да изпълняват творчески задачи, делегирайки рутинни такива на компютри.

В някои области автоматизацията води до изчезването на работни задачи и постепенното изчезване на цели професии. Например, с навлизане на безпилотните автомобили, можем да очакваме изчезването на професията на таксиметровите шофьори и шофьорите на камиони.
Въпреки това, уменията, които преди това са били в търсене и са били често срещани, рядко изчезват напълно. Често те биват запазени, но броят им значително намалява. Например, днес умението за езда или грижа за конете, е основно в областта на спортната езда, но тези професии дори да не са изчезнали напълно, отдавна са престанали да бъдат широко разпространени и търсени.

Ето и какво е влиянието на различните тренденции върху  професиите:


АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ СРЕДНО НИВО

Автоматизацията засяга преди всичко задачите на средното ниво на сложност. Това се дължи преди всичко на широкото разпространение на автоматизирани решения за задачи със средно ниво на сложност, тъй като е икономически най-ефективно. Задачите на ниско ниво на сложност, често е нерентабилно да се автоматизират, поради ниската цена на човешкия труд.
Задачите с висока степен на сложност са трудни за подлагане на пълна автоматизация, тъй като предполагат многобройни нерутинни задачи.
По този начин, автоматизацията засяга най-вече работните места, за които се изисква средно ниво на квалификация. Средното ниво на умения все още включва много шаблонни компоненти, но самите умения са достатъчно добре платени, за да изплатят разходите за въвеждане на автоматизирани решения.


ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ И НИВА НА СЛОЖНОСТ

Най-фундаменталните модели на таксономия на човешката дейност са развити през анализиране на
педагогическите цели в хода на началното образование. На този етап човек се запознава с възможно най-широка гама от възможни задачи и педагогическите таксономии обхващат целия диапазон на потенциалните работни дейности. Класическата типология на педагогическите цели е предложена от Бенджамин Блум през 1956.

Изобретяването на инструменти на труда, увеличава възможностите на хората в изпълнението психомоторни задачи. С развитието на машините, някои от тези задачи са изпълнени изцяло без човешка намеса. С масовото разпространение на автономни роботи, повечето психомоторни задачи, които не засягат други области, ще бъдат изпълнени изцяло без човешка намеса. Въпреки това, психомоторните задачи често предполагат намеса в други области. Много задачи в сектора на услугите са не само физически, но съдържат емоционален и познавателен компонент. Например, добър масажист не е под заплахата да бъде заменен от робот, тъй като хората търсят не само физически, но и психологически контакт.

В емоционалната област, напредъкът на технологиите все още е минимален. Това е мястото, където ще бъде концентрирана значителната част от задачите, които човек ще изпълнява на работното място. Във все по-автоматизирания и цифровизиран свят, търсенето на човешки контакт ще нарасне: необходимо ще е услугите или продуктите да са придружени от внимание към чувствата, емоциите и личността.


Машини за писане и изчисляване, отдавна сe използват за подобряване на човешките способности в когнитивното поле. Сега развитието на компютърните технологии и особено появата на невронни мрежи за обучение, ни кара да преразгледаме обхвата на задачите, с които само човек може да се справи.
Не всички задачи ще бъдат в рамките на капацитета на компютрите, но много от познавателните задачи, които хората са извършвали в миналото, ще преминат в компетентността на машините.
Таксономията на Блум разграничава шест нива познавателни процеси. Компютърните системи вече са значително по-напред от хората в когнитивните задачи от първо ниво („Припомняне“).
Сега невронните мрежи се справят добре в обобщение на опита и анализа на нова информация. На всички работни места, служителите неизбежно ще се сблъскват с необходимостта да повишат нивото на когнитивните задачи, които решават.
Все повече работата ще е свързана със способността да се създават нови решения или да се направи собствените преценки, без да се разчита на предварително определени параметри. Това се отнася както за чисто когнитивните, така и за смесените задачи, при които психомотори функции се допълват с познавателни и емоционална функции.НОВИ СЕКТОРИ НА ЗАЕТОСТ

Ще се появят нови работни места във всички сектори на икономиката в тези дейности,  в които се изисква персонализиран подход, за да се създават продукти или услуги, и в които задачите са свързани с по-високи когнитивни нива (способност за анализ, синтез, извеждане на независими оценки) или изискват емоционално участие. Не само за нови работни места в съществуващата икономика, но и за появата на нови области на дейност. Много от тях ще бъдат насочени към реализацията на творческия потенциал на хората, а не само върху успеха в обичайната логика на пазарната икономика.

КРЕАТИВНА ИКОНОМИКА

Творческата икономика предполага, че основният фактор на продукцията е човешко въображение и човешката способност да създадете нещо ново – музика, видеоклипове, скриптове, филмов сценарий. Значителна част от тази работа ще бъде е базирана на използването на нови технологии, по-специално технологии за цифрова обработка на звук и изображения, технологии на добавена и виртуална реалност.

КИБЕРИКОНОМИКА

Под киберикономика имаме предвид индустрията за създаване на ценности в цифровия свят. Например: онлайн спортове, видео блогове, услуги в онлайн масови игри. През последните години онлайн спортът се превърна в професионален спорт, който привлича стотици тимове и стотици милиони зрители по целия свят. Днес, виртуалната реалност може да предложи реална заетост на кибер-спортисти или на сервитьори във виртуалния свят на Second Life. Все повече хора стават видео блогъри. Важно е да се прави разлика между растежа на самата киберикономика и възможностите за заетост в този сектор.

ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ХОРАТА УСЛУГИ

В отговор на растежа на роботизацията, цифровизацията и прехода на значителна част от комуникация във виртуална среда, необходимостта за човешки контакт и взаимодействие с човек, се увеличава. Пример за това могат да бъдат фризьори или кафенета, където човек получава не само услугата или самият продукт, но и също така придружаваща комуникация. Този сектор включва различни образователни центрове, където участието на учител-ментор играе значителна роля. Освен това, трябва да очакваме растеж на заетостта в услугите, насочени към възрастните хора.

НОВ ТЕХНОЛОГИЧЕН СЕКТОР

Появяват се нови видове дейности в областта на въвеждане и поддържане на нови технологии. Например: работа в нов вид медицина, роботика, биотехнологии, невротехнологии и работа по преподаване на системите за изкуствен интелект. В повечето случаи, това се отнася за стартиращи фирми или малки екипи от разработчици, които са щастливи да експериментират с технологиите и да създават нови продукти. Например, малките фирми, които разработват нови методи за разпознаване на човешкия геном, редовно постигат успех и получават внимание и финансиране от основните играчи в индустрията.

ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА

Постепенно въвеждане на важността на околната среда  в компаниите, в производството и в градската среда, създава нови възможности за заетост. Например, ако целта не е само засаждане на фиданки, тогава истинското възстановяване на екосистемата ще изисква дългосрочно внимание. Може би, това ще позволи да се осигурят работни места на хора, работещи професии, които едва ли ще се окажат в творческата икономика и в същото време не са готови да влязат в сектора на услугите. Това разделение е доста условно, тъй като някои видове работни места възникват в пресечната точка на няколко сфери. Всички тези сектори до известна степен използват нови технологии или предполагат творчески подход към решаването на проблеми. Ще има гъвкавост на възникващите сектори и няма да се търсят строги модели за класифициране на новата икономика и новите профсии.


Уменята на XXI век


През цялата история, човечеството е овладяло милиони различни умения. Нарастващата сложност на света ще бъде съпътствана от допълнително увеличаване в разнообразието на съществуващите умения и знания. Въз основа на тенденциите, които формират този сложен свят, всички бъдещи служители ще трябва да получат:

 1. Различни “твърди” умения и знания, свързани с промяната на технологиите и работните контексти;
  и
 2. “Меки умения” и общи познания, които могат да бъдат прилагани в редица професионални, социални и лични аспекти (включително свързаните с технологична трансформация), като:
 • Умения и знания, които помагат за справяне с фундаменталната нестабилност, несигурност и двусмислие на бъдещето, включително сътрудничество, творчество и предприемачески умения. Тази категория също включва умения, които като цяло увеличават личната устойчивост (например навици за поддържане на добро здраве и способност за справяне със стреса), както и бърза адаптация (способност да разбират и / или да изпълняват различни бъдещи дейности и създаване на съответни индивидуални и колективни стратегии за действие);
 • Умения и знания, които помагат да се справят с нарастващата сложност на нашата цивилизация, включително системно мислене и осмисляне на екосистемите, решаване на проблеми, проектиране и измисляне на проекти;
 • Умения и знания, които ни помагат да живеем в света, претоварени с информация и комуникационни технологии, включително основни умения за програмиране, търсене и обработка на информация, както и аналитични умения (напр. систематизиране на знания), информационна хигиена / медийна грамотност и др. ;  способността за насочване и поддържане на вниманието, които ще бъдат необходими в контекста на интензивния свят на бъдещето;
 • Умения и знания, които ще се фокусират върху това, което машините не могат да направят, включително емпатия / емоционална (или социална) интелигентност, физическа интелигентност, както и насърчаване на способността за съвместно творчество и служене на другите с искреност и отдаденост.НОВИЯТ МОДЕЛ НА УМЕНИЯ

„Твърди” умения и „меки” умения

Съвременната теория на мениджмънта признава разделянето на уменията на твърди и меки умения. Твърдите умения се разбират като способност за работа с машини и извършване на специфична работа, резултатът от която може да бъде проверен и измерен. Меките умения включват умения, които са трудни за проследяване, тестване и демонстриране – например, управление на времето и ефективно взаимодействие с хора. За разлика от твърдите умения с ограничено приложение, меките умения са приложими в широк контекст и не са ограничени до професионални дейности. В повечето съществуващи образователни програми акцентът пада върху твърдите умения, докато различните меки умения допълват само основната програма.
Съществуващият модел за по-голямата част от профсиите може да бъде представен под формата на двуслойна матрьошка. Твърдите умения са в основата, а меките умения ще ги придружават отвън (нещо, което добавя качества и усилва първия основен слой). Предполага се, че твърдите уменията са основна човешка дейност. В същотовреме, меките умения оформят тази дейност, добавяйки повече качества.Нашата способност да успяваме в различни сфери зависи не само от меките и твърди умения, но също така и от основните аспекти на човешката ни личност, които определят как живеем и действаме. Обикновено тревожността е считана за присъща или придобита в много ранна възраст. Въпреки това, постиженията на съвременната психотерапия и практиките, свързани с развитието на човешкия потенциал показват, че дори някои основни свойства (например нагласата за растеж или оптимизъм) могат да бъдат придобити или променени във всяка възраст.
Все повече образователни програми подчертават значението на развитието на основополагащие аспекти на личността. Например, в допълнение към типичните знания и умения, книгата „Four-„Dimensional Education“(„Четириизмерно образование“) насърчава разглеждането на такива аспекти на образованието, като развитие на необходимите качества на характера и способността за метазнание и метаумения.
Терминът „меки умения“ се разви с необходимостта да ги разграничат от други умения, които са базирани на стандартизирани процедури и постигане на измерима цел (като технически умения). Това е важна стъпка, която направи възможно да се обърне внимание на социалната и емоционална част на образователния процес. Въпреки това, сега такава категоризация само ограничава възможностите на организацията на учебния процес. За да се организира образованието, признавайки промените, настъпили през 21-ви век,  може да се използва модел с четири слоя умения, който включва следните нива:

 1. Специфични за конкретна сфера умения (включително, но без ограничение). Това могат да бъдат професионални умения (програмиране на определен език), физически умения (например шофиране на кола) или социални умения (например видео блогове);
 2.  Уменията, които могат да бъдат междуконтекстни. Такива, които могат да бъдат прилагани в по-широка област от социална или лични дейности: способност за четене и писане, умения за управление на времето, умения за работа в екип и т.н.;
 3. Мета-умения – Те представляват различни начини за осмисляне на действиетлността в нашия ум или във физическия свят, много близо до онова, което Гарднър (1983) нарича „Множество интелигентности“ , вариращи от логико-математически до телесно-кинестетични и междуличностни; Мета-уменията помагат за изграждане на други умения и пренасяне на опит.
 4. Екзистенциални умения, които могат да се прилагат универсално през целия живот и в различни жизнени условия на индивида. Те включват способността да поставяме цели и  да ги постигаме (воля), самосъзнание / саморефлексия (мета-знания), способност учим/ отучваме / пренаучаваме (личностно развитие).

Матрьошката на тези умения ще бъде сформирана по различен начин. Екзистенциалните умения ще оформят основата, тъй като те определят характера на човека и мета-уменията, които оформят способността ни да действаме във външния и вътрешния свят. Следващият слой ще бъдат между-контекстуални умения, които да използваме за всякакви активности; и умения, свързани с контекста заедно с повечето от твърдите уменията, са на външния слой, тъй като те могат да варират в съответствие с изпълнението на задачата.