LEADERSHIP FOR A GROWTH MINDSET CULTURE

Как да заведем нашата организация към култура, ориентирана към растеж

12 Септември от 17ч до 19ч | ВУЗФ, зала 501


ЗАПИШИ СЕ

Стратегията и Културата са основни лостове на топ лидерите да поддържат организационната ефективност. Стратегията предлага формална логика за целите на компанията и ориентира хората около тях. Културата изразява целите чрез ценности и вярвания и насочва активността на хората.

„Културата изяжда стратегията за закуска“, Питър Дракър

Нагласата за растеж (Growth mindset) е концепцията, че нашият характер, интелигентност и способности са податливи и способни да се развиват с намерение, усилия и подкрепа от другите. Фиксираният начин на мислене (Fixed mindset) вярва, че нашите таланти и интелигентност са предварително определени.

Ако това е така, каква е ползата от усилената работа или молбата за помощ?

Според изследванията на Dweck, когато компаниите възприемат нагласата за растеж, мениджърите виждат далеч повече потенциал в своите служители. За разлика от тях, в компаниите с култура на фиксиран начин на мислене високо се ценят шепа „звезди“. Dweck още открива, че служителите в организациите с нагласа за растеж, в сравнение с тези с фиксиран начин на мислене, са:

  • 47% по-склонни да виждат колегите си като надеждни
  • 34% е по-вероятно да изпитат силно чувство за собственост и ангажираност към компанията
  • 65% по-вероятно да кажат, че компанията подкрепя поемането на риск и
  • 49% по-вероятно да кажат, че компанията насърчава иновациите

Показатели за ангажираност на служителите като тези са свързани с по-висока финансова възвръщаемост, а самата култура служи като инструмент за привличане на хора. В Growth mindset хората се радват на предизвикателства, стремят се да учат, виждат потенциал в себе си и в другите и знаят, че могат да развият нови умения.

“Ние стоим на ръба на технологична революция, която фундаментално ще промени начина, по който живеем, работим и сме свързани по между си
 Клаус Шваб, основател и председател на Световния икономически форум

Времето и промените, в които живеем, са исторически по отношение на своя размер, скорост и обхват. На прага на бъдещето, когато се сливат и взаимодействат физическата, цифровата и биологичната сфера, е от фундаментално значение хората и организациите активно да развиват ума, гъвкавостта и готовността си за промяна. Културата на Growth mindset може да се окаже определяща, както за успеха на организацията, така и за нейното оцеляване.

Лидерството, което създава култура на нагласа за растеж – как изглежда, как действа, как се променя?

Каним ви да дискутираме този въпрос на безплатно двучасово обучение към магистратура „Бизнес Умения На Бъдещето“:

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО?

Обучението е изградено от малко теория и много дискусии, упражнения и преживявания. Ще ви предоставим инструменти за изграждане на култура на нагласа за растеж, ще обменяме опит и на място ще работим върху решаване на актуални за всеки проблеми, свързани с лидерството.


КАКВО Е ВОДЕЩИЯТ?

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

  • Мениджъри на средно и високо ниво
  • Мениджъри Човешки ресурси,
  • Предприемачи;
  • Хора, които имат професионална реализация и могат на практика да прилагат наученото;
  • Хора, които искат да влияят на средата и да подпомагат развитието на България.

КОГА И КЪДЕ?

12 Септември от 17ч до 19ч | ВУЗФ, зала 501


ЗАПИШИ СЕ: